Declaració de Plusvàlua


Progrés del tràmit

Ajuda
Ajuda i informació del tràmit

Pas 1
Dades de l'immoble i del declarant

Pas 2
Dades de la transmissió, transmitents i adquirents

Pas 3
Confirmació dels resultats

Final
Imprimir/pagar liquidacions i enviar escriptura

Dades de l'immoble

* Referència cadastral 20 dígits
Podeu consultar-la a l'últim rebut de l'IBI o a l'oficina virtual del cadastre (Accès a dades cadastrals no protegides)

Dades del tràmit

* Tipus de transmissió
* Dret transmès / adquirit % (nnn,nn)
* Nombre de transmitents  
* Nombre d'adquirents  

Dades del declarant

Aquestes dades s'usaran per crear el tràmit de la declaració de plusvàlua. Podeu identificar-vos per a no haver-los d'escriure tots.
 
* Nom  
* Primer cognom  
* Segon cognom  
* Número de document d'identitat Número i digit de control, sense espais, punts ni guions.
* Tipus de document  
* Telèfon de contacte Només números, sense espais, punts ni guions.
* Correu eletrènic  
* Adreça Tipus via: Nom via:
Número: Escala:
Pis: Porta:
* Codi Postal  
* Municipi  
* Provincia  
Declarant  
* Nom de Gestoria o Notaria (Només si és gestoria o notaria)
(*) Dades obligatòries